سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر آیت الله العظمی سیستانی دام عزه 
مسئول امور شهریه حوزه های علمیه تهران 
 
 
مالی 
همکاری 
کنگره شیخ بهائی 
دبیر نشر آثار وکتب شیخ بهائی 
 
 
علمی 
همکاری 
موسسه علمی فرهنگی بحارالانوار 
مدیر کل وموسس 
 
 
علمی فرهنگی وتحقیقاتی 
همکاری 
حوزه علمیه امامیه 
مدیر وتولیت 
 
 
علمی ،آموزشی وتحقیقاتی 
همکاری 
موسسه دارالمومنیین زابل(آیت الله سیستانی) 
مدیر،برنامه نویس واجرا 
 
 
فرهنگی ، علمی ، خدماتی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
فقه 
تدریس 
دبیرستان- پیش دانشگاهی- دانشگاه 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
کلام-موضوع امامت 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
کلام اسلامی/شرح باب حادی عشر 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
فقه/لمعه شهید ثانی 
تدریس 
دبیرستانها وپیش دانشگاهی تهران 
مدرس 
 
 
فلسفه 
تدریس 
دبیرستانهای تهران 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
احلاق اسلامی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
1392/07/01 
ادامه دارد 
مکاسب شیخ اعظم