العروه الوثقی
46 بازدید
محل ارائه: شخصی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده وموسس
زبان : فارسی
ما در این وبگاه به بررسی متن کتاب ارزشمند-عروه الوثقی اثر مرحوم سید محمد کاظم یزدی اعلی الله مقامه-که در موضوع فقه نگاشته شده است می پردازیم.-ترجمه ونگرش نو به این اثر علمی پرآوازه وظیفه ایست که در این محیط مجازی آن را دنبال می کنیم.