امامیه
41 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت موسس ومدیر
زبان : فارسی
در عصر ارتباطات که سرعت انتقال داده ها ابزاری مهم و کارآمد برای رساندن پیام مکاتب مختلف محسوب می گردد مکتب نورانی امامیه نیز همسو با جهان دیجیتال می بایست معارف پاک و انسان ساز خود را در محیط مجازی در اختیار جامعه بشری قرار دهد - سایت امامیه فعالیتی است در جهت نشر معارف شیعه که آن را به محضر مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام تقدیم نموده ایم.