نگاهی از جنس عمق
49 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر و نویسنده
زبان : فارسی
این اثر اینترنتی برای بازگو نمودن حقایق اجتماعی موحجود در جامعه راه اندازی شده است و با هدف ادای وظیفه در قبال دستورات دین به ویژه امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی انتقادی به مسائل پیرامون خود می پردازد.