گوش شنوا
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرو تفسیر آیه "گوش شنوا" در فضیلت امیر المومنین علیه است.