آنان که استقامت کردند
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به شرح وبسط موضوع استقامت در مسیر اهل بیت علیهم السلام با وجود شداید وسختی ها دارد و مصدایق تاریخی آن را بررسی و دنبال می نماید. در این نوشتار به شرح ابعاد مختلف زندگانی افرادی که در مسیر امیر المومنین استقامت نموده اند پرداخته شده است.