اصبغ بن نباته
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار به شرح زندگانی -اصبغ بن نباته مشاجعی- صحابه بزرگ امیر المومنین وراوی روایات آن حضرت پرداخته می شود. تاریخ و رویدادهای زندگی ایشان در کتب روائی جستجو وروایات نقل شده از سوی ایشان مورد شرح و بررسی قرار گرفقته است.