نقش ایرانیان در ظهور حضرت مهدی علیه السلام
58 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ایرانیان همواره از موثر ترین اقوام در عالم هستی بوده اند.تمدن ، فرهنگ ف قدمت تاریخی وسرشت ذاتی ایرانیان از آنها قومی موفق واثر گذار ساخته است . از جمله مسائلی که عالم هستی در انتظار آن است "ظهور منجی " است در این سخنرانی به متن کشیده شده نقش ایرانیان در این حرکت جهانی مورد تحقیق واقع شده است.