در آخرین لحظات امیر المومنین(ع) چه گفت؟
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آخرین لحظات عمر همواره سرشار از بهترین و خلاصه ترین کلام ها است. محتضر سعی می کند برگزیده ترین کلام ها را در فرصت باقی مانده ذکر کند و نکته ای باقی نگذارد. آری بزرگ مردی مانند علی در آخرین لحظات حیات خاکی چه گفته است؟ پس ارواقع ضربت خوردت حضرت امام حسن ودیگران امیر المونین رابه منزل منتقل نمودند ومردم را نیز متفرق کردند در این بین اصبغ بن نباته اصرار می نماید که حضرت را ملاقات نماید و این اجازه از سوی امیر المومنین داده می شود ودر همین جا آخرین فرمایشات علی علیعهالسلام راد مرد عرصه انسانیت و توحید شکل می گیرد.