ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام
55 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اهل سنت معتقدند که حضرت ابوطالب علیه السلام -پدر امیر المومنین- در طول حیات خود به پیامبر ایمان نیاورده است و بدون اسلام از دنیا رفته است در این مقاله در صدد رد نظریه اهل سنت و پرداختن به شواهد تاریخی وروائی دراین مورد هستیم. در این گفتار اثبات می گردد زیر سوال رفتن ایمان حضرت ابوطالب اثر کینه نسبت به امیر المومنین است وگرنه دلایل لازم برای ایمان وی در کتب اهل سنت نیز موجود می باشد.