برای آقا مجتبی
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
باردیگر دست اجل به دامن عالمی وارسته از تبار نیک سیرتان رسید وگلی خوشبو از گلستان فرهیختگان دلسوز بشررا برچید، شاید یکی از سخت ترین دوره های زندگی حقیر زمان برگشتن از قم به تهران بود که به فرمان قرآن(آیۀ ۱۲۲ سورۀ توبه ) صورت پذیرفت در آن دوران سخت دوری از قم به دنبال عالمی فرهیخته می گشتم تا ضمیر تشنه ام را سیراب نماید.جستجو زیاد طول نکشید و دست طلب ما به دامان "آقا مجتبی" رسیدو درس اخلاق بهترین عنوانی بود....