عید الزهرا-نهم ربیع الاول -شیخ عباس قمی
50 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مراسمات مربوط به نهم ربیع الاول از دیر باز مورد توجه متدینین بوده است و آن را پاس می داشتند.در حال حاضر این مراسمات نه تنها تضعیف می گردد بلکه در اصل آن نیز خدشه نموده اند nv این نوشتار نویسنده یکی از عبارات کتاب \" وقایع الایام \" را متذکر می شودو پیرامون این روز فرخنده از دیدگاه شیخ عباس قمی قلم می زند.