گوهری به نام انصاف
54 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انصاف از خصوصات وفضائل اخلاقی است که انسان با وجود آن می تواند جامعه ای آرام و محیطی سرشار از عطوفت را پایه ریزی نماید ودر حیطه علم نیز این گوهر بسیار تاثیر گزار است...
آدرس اینترنتی