مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:دقیقی-شاهرودی
پست الکترونیک:DAGHIGHI59@GMAIL.COM
تلفن همراه:09123867176
آدرس وب سایت:http://www.imamieh.com
آدرس وب سایت:http://www.mahdidaghighi.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم حدیث

زندگی نامه

مهدی دقیقی شاهرودی از سن 14 سالگی مطالعات دینی خود را آغاز نمود و در سن 16 سالگی در حالی که در دبیرستان مشغول به تحصیل بود تحصیلات خود را رها نموده و پس از قبولی در آزمون ورودی حوزه علمیه قم بهصورت طلبه رسمی وارد حوزه علمیه قم گردیدو تحصیلات خودرا در محضر مدرسان بزرگ علوم دینآغاز نمود. وی صرف و نحو، معانی وبیان، منطق و معقولات، عقاید و ادیان، ادبیات فارسی، فقهواصول، علوم حدیث و علوم مختلف دینی را از محضر مدرسان فرهیخته حوزه فرا گرفت .دغدغه همیشگی او عدم استفاده از علوم فراگرفته توسط علما وطلاب و جاری نشدن علومدینی در سطح جامعه بود، او معتقد است اگر فردی علوم را کسب نماید اما آن را بهدیگران نیاموزد ودیگران نیز از علوم او استفاده نکنند آن فرد عالم نیست و با جاهلتفاوتی ندارد. و از سوی دیگر عدم حضور دانش آموختگان حوزه در جامعه زمینه ورود دزدان اعتقادات را فراهم می آورد. از این رو در خلال تحصیل از قم به مناطق مختلف از جمله زادگاهخود تهران سفر می نمود و در حلقه های مختلف درس و گفتگوی دینی با جوانان، نوجوانان ودانشجویان به انتقال یافته های خود می پرداخت. او پس از چندسال کسب فیض از علماوفحول حوزه خود به تحقیق و تحصیل پیرامون معارف دین پرداخت و برای موفقیت هرچهبیشتر برای یافتن راه صحیح سلوک دینی تحقیقات خود را آغاز نمود و گوهر گمشده وجودخود را در حوزه نجف و سرآمدان آن حوزه کهن یافت و از این رو برای شناخت ریشه هایعلم و عالمان آن سامان به مسافرتهای مکرربه آن دیار پاک و تحقیقات گسترده درباره آن حوزه کهن دستیازید. نتیجه تحصیلات و تحقیقات دینی و تلاشهای علمی وی در حوزه معارف دین ارتباطتنگاتنگ با مجتهدین و عالمان فرهیخته حوزه و کسب اجازات مختلف از آن بزرگوارانبود. او در خلال مطالعات دینی تحصیلات کلاسیکخود را نیز ادامه داد و مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی خود را نیز دریافت نمود ودر مقاطع ورشته ای مختلف دانشگاه نیز پذیرفته شد اما محصور شدن در نظام آموزشی حوزه ودانشگاه مطلوب او نبود و تحقیقات آزادانه و همراه با حریت در حوزه مسائل دین رابرای خود برگزید که حاصل آن چندین سال تدریس، تحقیق و تبلیغ در حیطه مباحث دینیمی باشد. وی نشر فضایل و علوم اهل بیت علیهمالسلام، پاسخگویی به مسائل شرعی، شرکت در مناظرات دینی، مسافرتهای تبلیغی، ادارهسایتهای اینترنتی دینی، تدریس در دانشگاه وحوزه، نوشتن و تهیه مقالات مورد نیازجامعه، رفع اختلافات عموم طبقات جامعه، سخنرانی وبرگزاری مراسمات و بزرگداشتهایدینی، مقابله جدی با منحرفان و شبهه افکنان دینی و .... را ازجمله    وظایف  خود می داند که به عنوان یکطلبه برای خود مقرر نموده است.